Et kristent alternativ til rusvernomsorgen.

Grubeli er et kristent rehabiliteringssenter som ligger på Tonstad i Vest-Agder.
Vi er satt oss som mål å hjelpe mennesker ut av rusmissbruket og rusmiljøet.
Beboerne lærer å ta ansvar for eget liv og fungere praktisk i samfunnet.

Vi ønsker også å undervise dem om Kristus og kristen livsstil.
Grubeli tilbyr mange muligheter for den som ønsker å begynne med ett nytt og bedre liv.